Zmień kontrast Zmień kontrast

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Zarys historyczny

Zapisz

Dom Dziecka w Oławie rozpoczął swoją działalność opiekuńczo – wychowawczą w dniu 01 sierpnia 1979 r., w Międzynarodowym Roku Dziecka.

Na siedzibę placówki zaadoptowano kamienicę na Placu Zamkowym, wybudowaną w połowie XIX wieku na ruinach dawnego skrzydła zamkowego, w sąsiedztwie budynku zwanego gmachem Ludwiki (Luizy) – od imienia Luizy von Anhalt, księżnej wołowskiej. Najznakomitszą postacią, która mieszkała w tej rezydencji, był syn króla Jana III Sobieskiego – Jakub Ludwik Sobieski (1667-1737).
Budynek, w którym obecnie ma siedzibę Dom Dziecka jest jedną z najokazalszych XIX-wiecznych oławskich kamieniczek.

lata-70-te

Dom Dziecka w Oławie, lata 70-te

Na początku swojej działalności stan wychowanków Domu Dziecka liczył 106 podopiecznych, w tym 23 dzieci w wieku przedszkolnym oraz dwoje w szkołach średnich, pozostałe dzieci to byli uczniowie szkół podstawowych.
Wychowankowie byli podzieleni na 6 grup, w których na zmiany pracowało po dwoje wychowawców. Zatrudniono 34 pracowników, w tym: 16 pedagogicznych, 4 administracyjnych i 14 obsługowych. Pierwszym dyrektorem została pani Izabela Jeżewska.
W kolejnych latach funkcję tę sprawowali: Anna Mikeska-Szyran, Jerzy Hawrysz, Włodzimierz Gurgul, Andrzej Wolski, Gabriela Włodarczyk, Jarosław Grzeszczuk, Halina Jędrzejczak i Renata Zalewska, piastująca urząd dyrektora do dnia dzisiejszego.

Dużą pomocą materialną i usługową na rzecz Domu Dziecka świadczyły w tym czasie lokalne zakłady, a w szczególności: ZNTK, „Wtórmet”, Spółdzielnia Rzemieślnicza, WZSR, Z-d Gospodarczy, Spółdzielnia Inwalidów, WUSP, Spółdzielnia Mieszkaniowa, „Odra”, ZETO, POM, PKS, Huta Oława, Jelczańskie Zakłady Samochodowe, które przekazały autokar marki Jelcz, następnie Nyskę. Załogi tych zakładów były fundatorami, m.in. książeczek mieszkaniowych dla wychowanków.

Na pomoc ludzi dobrej woli Dom dziecka zawsze mógł liczyć. Firmy takie jak: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa SKOK im. Franciszka Stefczyka, Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Józef i Leszek Waś Sp.J., Autoliv Poland Sp. z o.o. , Bank Spółdzielczy, Ronal Polska Sp. z o.o. , Metalerg Sp. z o.o. Sp.K., Ośrodek Kultury i inne, w znacznym stopniu przyczynili się do uprzyjemnienia i podniesienia poziomu życia naszych wychowanków. Nie do przecenienia była także codzienna pomoc księży, szczególnie księdza Stanisława Karawana, organizacji kościelnej Domowy Kościół, wolontariuszy, zaprzyjaźnionych rodzin oraz miejscowej ludności.

Od początku istnienia w placówce zmieniano kolejno systemy organizacyjne, które ewaluowały od podziałów na grupy dziewcząt i chłopców, poprzez systemy wiekowe, aż do systemu rodzinkowego.

W 1993 roku, w wyniku reorganizacji, zmniejszono liczbę wychowanków do 32. W efekcie przyczyniło się to do znacznej poprawy warunków bytowych mieszkańców , a także jakości pracy wychowawców, którzy mogli zająć się dziećmi w sposób bardziej zindywidualizowany. Część pomieszczeń przekazano Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a następnie Powiatowemu Zarządowi Budowy Dróg i Mostów oraz Powiatowemu Ośrodkowi i Doskonalenia Nauczycieli.

W tym samym roku został założony Ochotniczy Zespół Teatralny przy Domu Dziecka w Oławie. Opiekunem i reżyserem była wychowawczyni Halina Niesobska, która także zajmowała się opracowywaniem scenariuszy, projektowaniem i wykonaniem kostiumów. Dekoracjami zajmowały się wychowawczynie: Wiesława Grudnik i Izabela Stańczewska – Krauz. Zespół działał prężnie przez kilkanaście lat i przygotował w sumie 10 przedstawień, które były prezentowane w szkołach, Ośrodku Kultury, kościołach, na różnych konkursach i uroczystościach, przeglądach artystycznych, spotkaniach ze sponsporami i przedstawicielami władz miasta. Zdobył wiele nagród i wyróżnień.

Oprócz grupy teatralnej na terenie Domu Dziecka działały również inne koła. Na szczególne wyróżnienie zasługują: koło plastyczne , sportowe , turystyczne, wędkarskie i strzeleckie, prowadzone przez wychowawczynie: Wiesławę Grudnik, Małgorzatę Hnatiuk i Czesławę Deniusz-Marszałek. Zaangażowanie dzieci, ich zapał i wysiłek zdobyły wiele uznania i były często nagradzane.

W 1997 r. starsi wychowankowie naszej placówki wyszli z pomysłem zorganizowania balu dobroczynnego, którego celem miało być łączenie przyjemnego z pożytecznym. Dochód z przeprowadzonych w czasie balu aukcji miał być przeznaczony na poprawę bytu wychowanków. W ten sposób chcieli zwrócić większą uwagę społeczeństwa lokalnego na problemy materialne, z którymi borykał się Domu Dziecka, zaistnieć w środowisku, powiedzieć głośno: “oto jesteśmy!”. Bal udał się na tyle dobrze, że stał się tradycją i ostatecznie zorganizowano ich aż 11!
W balach wzięło udział wielu artystów. Byli to: aktorzy, malarze, śpiewacy operowi, a także sportowcy czy dziennikarze, m.in.: były wiceminister kultury Ryszard Czarnecki, mistrz świata w judo Rafał Kubacki, Waldemar Krzystek – reżyser i scenarzysta filmowy, Wiesław Saniewski – reżyser i scenarzysta filmowy, Piotr Łazarkiewicz – polski reżyser, scenarzysta, aktor oraz producent filmowy, aktorzy: Marzena Kipiel-Sztuka, Barbara Mularczyk, Ewa Szykulska, dziennikarz Zdzisław Smektała. Na aukcje swoje obrazy przekazywali uznani malarze: Lech Twardowski artysta abstrakcjonista, rzeźbiarz i autor książek kryminalnych Wiesław Waszkiewicz, Eugeniusz Mińciel, Urszula Wilk, Elżbieta Wałaszek, Bogusław Szychowiak, Jan Baczkowski.
Wychowankowie, pod okiem wychowawczyni Wiesławy Grudnik, bardzo aktywnie angażowali się w organizację i uświetnianie bali, m.in. dając pokazy teatralne oraz biorąc udział w pracach przygotowawczych.

Współorganizatorami balów było Starostwo Powiatowe oraz lokalni sponsorzy, spośród których na szczególne wyróżnienie zasługuje pan Dariusz Diakowski, właściciel Zakładu Piekarniczo- Ciastkarskiego Anna z Marcinkowic. Ostatni bal odbył się 09.02.2013 r.

Od 01.01.1999 r., po reformie ustrojowej, Dom Dziecka przeszedł pod Zarząd Starostwa Powiatowego w Oławie i został przekształcony z placówki oświatowej na socjalizacyjną placówką Resortu Pomocy Społecznej, w konsekwencji czego zostały uproszczone procedury dotyczące umieszczania dzieci w placówce. Od tej chwili można było przyjmować dzieci bezpośrednio z domu rodzinnego do Domu Dziecka.

Chcąc ułatwić start wychowanków w dorosłe życie, wychowawcy DD wyszli z inicjatywą utworzenia tzw. grupy usamodzielnieniowej, która rozpoczęła swoją działalność w marcu 2001 r. Urząd Miasta w Oławie przekazał placówce mieszkanie przy ul. Młyńskiej 60/2, w której mogły zamieszkać 4 osoby. Pełnoletni wychowankowie mieli szanse zdobyć umiejętności związane z samodzielnym życiem, tj. robienie zakupów, przygotowywanie I gotowanie posiłków, samodzielne dbanie o mieszkanie i rzeczy własne, płacenie rachunków I organizowanie czasu wolnego.
W kwietniu 2015 r. mieszkanie zostało przekazane do PCPR w Oławie. Mieszkanie dla grupy usamodzielnieniowej przekształcono w mieszkanie chronione, które pełni podobną funkcję.

W lutym 2008 r., decyzją wojewody wrocławskiego Dom Dziecka otrzymał zezwolenie na funkcjonowanie na czas nieokreślony.

Główne wydarzenia w historii Domu Dziecka w Oławie:

01.08.1979 r. Utworzenie Domu Dziecka w Oławie,

01.09.1993 r. Reorganizacja placówki,

29.11.1997 r. Zorganizowanie pierwszego Balu Charytatywnego,

01.09.1999 r. Przejęcie i prowadzenie Domu Dziecka przez nowo utworzony Powiat oławski. Od tego momentu DD przestał być placówką oświatową stając się socjalizacyjną placówką Resortu Pomocy Społecznej,

01.09.2000 r. Utworzenie na terenie Domu Dziecka grupy półusamodzielnieniowej,

15.03.2001 r. Pozyskanie z Urzędu Miejskiego w Oławie mieszkania na ul. Młyńskiej dla nowou tworzonej grupy usamodzielnieniowej,

03.11.2004 r. Obchody 25-lecia utworzenia Domu Dziecka w Oławie,

czerwiec 2006 r. nagroda w wysokości 50 000 zł za zajęcie I miejsca w konkursie Dom Pozytywnej Energii zorganizowanym przez Koncern Energetyczny Energia Pro TAURON.

Misją placówki jest:
pomoc w osiąganiu dojrzałej osobowości.

 

Dojrzała osobowość jest:  odpowiedzialna, przystosowana społecznie, posiada i żyje według systemu wartości, potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach, tworzy pozytywny obraz świata.

Dojrzałą osobowość umie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie.

Misja realizowana jest poprzez:

tworzenie systemu wartości

naukę samoobsługi

pożądany kontakt z rodziną i rówieśnikami

organizację czasu wolnego

tworzenie własnej przestrzeni wychowanka w Domu Dziecka

pomoc w nauce szkolnej

zdobywanie umiejętności

tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań