Zmień kontrast Zmień kontrast

Czcionka

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Zapisz

Czy wybrałeś już cel dla swojego 1% z rozliczenia PIT?

Można również przekazać 1% na:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kamienna 4, 55-200 Oława, Koło przy Domu Dziecka w Oławie: KRS 0000502983,
lub na konto: 229585 0007 0010 0022 2675 0001

Lub przekazać 1% na:

Fundację Studencką „Młodzi – Młodym" Organizacja Pożytku Publicznego (OPP), ul. Bór 116, 42-202 Częstochowa, CEL: DOM DZIECKA W OŁAWIE 10226, KRS 0000270261

Dom Dziecka w Oławie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego zapewniającą 14 miejsc dla dzieci i młodzieży. Praca w Domu prowadzona jest w dwóch grupach wychowawczych.

Organem prowadzącym Placówkę jest Powiat Oławski.

Osoby i firmy, które chciałyby wesprzeć materialnie działalność Domu Dziecka mogą przekazać pieniądze bezpośrednio na konto bankowe:
Dom Dziecka w Oławie, Plac Zamkowy 17, 55-200 Oława
Bank Spółdzielczy w Oławie
19 9585 0007 0010 0017 8158 0001